สร้างวินัย เมื่อทำกำไรจากการเล่นพนันออนไลน์

  ต้องยอมรับว่าความฝันของมนุษย์เงินเดือนคือมีเงินเดือนสูง ๆ ไม่ก็มีเงินเก็บเยอะ ๆ  โดยสามารถสร้างธุรกิจส่วนตัวได้  แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องสร้างวินัยทางการเงินก่อน  วินัยทางการเงินที่ทุกคนสามารถทำได้มีอะไรบ้าง โดยเฉพาะคนที่เล่นพนันออนไลน์ มักจะมีกระแสเงินเข้าออกวันละจำนวนมาก การวางแผนและการสร้างวินัยจึงเป็นส่วนสำคัญ เป้าหมายทางการเงิน เราต้องมีเป้าหมายอย่างแน่ชัดและแน่นอนในการที่จะเริ่มต้นทำอะไร   ทางการเงินก็เช่นกัน   ต้องสร้างเป้าหมายเรื่องการเงินจะได้รู้ว่าเรากำลังจะทำอะไร  เช่น  ตั้งเป้าไว้จะเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศภายใน  2  ปี  เมื่อมีเป้าหมายแล้ว  เริ่มเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ    เป้าหมายที่ดีจะช่วยให้มีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น และเก็บเงินออมได้อย่างที่ตั้งใจ แม้กระทั่งการเล่นพนันออนไลน์ ก็ต้องวางแผนรายรับและเลือกลงทุนให้เหมาะกับแบบที่เราถนัด บันทึกการใช้จ่าย เห็นว่าคนที่เก็บเงินออมได้เขาจะมีการวางแผนการใช้เงิน   การวางแผนการใช้เงินเกิดขึ้นได้อย่างไร   คือการจดบันทึกรายรับรายจ่าย   เพื่อที่จะดูแลว่าเดือนที่ผ่านมามีการใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่  เราก็จะสามารถวางแผนใช้เงินของเดือนต่อไปก็จะสามารถบริหารการเงินได้ดียิ่งขึ้น เก็บกำไร และใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมในการเล่นพนันออนไลน์ แบ่งเงินใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน ถ้าคิดไม่ออกว่าจะใช้เงินอย่างไรดี   ลองกำหนดค่าใช้จ่ายประจำวัน  เช่น   กำหนดว่าแต่ละวันใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่   หรือซื้อขนมมื้อละไม่เกิน 50 บาท  เป็นต้น 

featured image